MiitITille uusi puheenjohtaja ja johtokunta

13.12.2016 / Lea

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 12.12.2016 ja kokouksessa valittiin yhdistykselle uudet luottamushenkilöt. Kokouksessa noudatettiin ensimmäisen kerran uusia, keväällä hyväksyttyjä sääntöjä, joiden mukaan: "Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Johtokunnan muiden jäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta. Sekä puheenjohtaja että johtokunnan jäsenet voidaan valita tehtäväänsä enintään kahdeksi (2) toimikaudeksi peräkkäin".

MiitIT ry:n uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2018 valittiin nykyinen varapuhenjohtaja Katja Kuusela HiQ Finland Oy:stä.

Johtokunnan jäseniksi valittiin jatkavina jäseninä Joona Haavisto Siili Solutions Oy:stä (2017-2018) sekä Sanna Sahlman Viestintävirastosta (2017). Uusina jäseninä vaittiin Jarmo Erling Eduskunnasta (2017), Juhani Juselius Viestintävirastosta (2017-2018), Leena Rinne Ambitio Group Oy:stä (2017-2018) sekä Lea Virtanen LiiderIT Oy:stä (2017).

Edustajiksi TIVIA ry:n kokouksiin valittiin Kai Linnervuo, uusi puheenjohtaja sekä uusi johtokunta, joista 5 voi toimia kulloinkin yhdistyksen virallisina edustajina ja loput ovat "varalla".

Syyskokouksen jälkeen kukitettiin myös yhdistyksen pitkäaikainen järjestösihteri Elina Ylppö, joka 30 vuoden jälkeen jää pois yhdistyksestä 31.12.2016 alkaen.

 

Kuvassa vasemmalta Joona Haavisto, Sanna Sahlman, Katja Kuusela, Leena Rinne, Jarmo Erling, Lea Virtanen ja Juhani Juselius.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin