Liittokokousedustajat

MiitIT ry:n liittokokousedustajat

Yhdistyksen vuosikokouksessa 29.11.2018 valittiin seuraavat henkilöt Tivia ry:n liittokokousedustajiksi vuodelle 2019:

  • Joona Haavisto
  • Merja Mattsson
  • Elina Varteva
  • Tommi Vänninen
  • Markku Hangasmaa (varaliittokokousedustaja)
  • Lauri Laitinen (varaliittokokousedustaja)
  • Janne Ollenberg (varaliittokokousedustaja)

Liittokokoukset

Liittokokous kutsutaan koolle kaksi kertaa vuodessa.

Kevätliittokokouksessa hyväksytään mm. liittokonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä pitkän tähtäyksen toiminnan suunnittelun lähtökohdat. Syysliittokokouksessa hyväksytään mm. liiton pitkän tähtäyksen toimintasuunnitelma, seuraavan vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma sekä valitaan liiton hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja.